Projekty unijne

                               

Obecnie realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe w leczeniu schorzeń dystalnej części okrężnicy

w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0354/20

Wartość projektu: 1.723.209,56 zł

Kwota dofinansowania: 1.217.394,85 zł
 

Przedmiotem projektu jest opracowanie gotowego do wdrożenia produktu zawierającego krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe oraz substancje łagodzące do zastosowania w chorobach dystalnej części jelita grubego. Realizacja projektu wymagać będzie opracowania receptury oraz technologii produkcji takiego produktu, a także przeprowadzenia badania klinicznego potwierdzającego jego działanie. Opracowana technologia oraz wyniki badania klinicznego zostaną wykorzystane do certyfikacji nowego produktu oraz opracowania zgłoszenia patentowego chroniącego rezultaty projektu. Głównymi zadaniami do wykonania w projekcie będzie opracowanie receptury i technologii produkcji preparatu, który pozwoli na dostarczenie substancji czynnych do dystalnej części jelita grubego. Preparaty doustne nie zapewniają dostarczenia substancji czynnych w wystarczających ilościach do końcowego odcinaka przewodu pokarmowego. Dlatego preparaty przeznaczone do leczenia schorzeń dystalnej części okrężnicy wymagają szczególnych rozwiązań, które zapewnią dostarczenie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w odpowiedniej ilości właśnie do tej części jelita grubego. Kolejnym zadaniem będzie przeprowadzenie badania klinicznego na grupie docelowej pacjentów, które wykaże skuteczność nowego preparatu. Grupę docelową do której będzie skierowany nowy produkt stanowią pacjenci z chorobami zapalnymi dystalnej części okrężnicy: zapalenie śluzówki w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit oraz zapalenie śluzówki po radioterapii w przebiegu leczenia choroby nowotworowej (raka prostaty, raka szyjki macicy, raka trzonu macicy, raka jajników oraz raka jelita grubego). Grupę docelową stanowią również lekarze zajmujący się leczeniem wspomnianych wyżej pacjentów: gastroenterolodzy, proktolodzy, lekarze rodzinni.
 

 

Projekty zrealizowane:

Innowacyjna forma kwasu masłowego w terapii chorób jelita grubego

w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0450/17

Wartość projektu: 543.17,71 zł

Kwota dofinansowania: 390.481,07 zł
 

Celem projektu jest opracowanie preparatu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w wysokiej dawce, w formie preparatu dojelitego dawkowanego jeden raz na dobę, dla pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi i chorobami zapalnymi jelit.
Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe są składnikami naturalnych tłuszczów zwierzęcych i roślinnych. Powstają również w jelicie grubym na drodze fermentacji błonnika przez prawidłową florę przewodu pokarmowego. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe są podstawową substancją odżywczą dla nabłonka jelit, w szczególności jelita grubego. W licznych stanach chorobowych dochodzi do zaburzeń prawidłowej flory jelita grubego odpowiedzialnej za produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. W innych przypadkach dochodzi do uszkodzenia nabłonka jelitowego i zmian we florze jelitowej. Wszystkie te sytuacje prowadzą do niedoboru krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, nieprawidłowego odżywienia nabłonka jelitowego i w efekcie do zaburzeń w funkcjonowaniu jelit. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe znajdują zatem zastosowanie w leczeniu chorób jelit, szczególnie czynnościowych i zapalnych chorób jelita grubego.